Fîra Farus a'r Wy
Siocled Enfawr
Gan Eira Moon

Welsh Version

personal development books

BUY PAPERBACK VERSION

online books store

BUY
KINDLE VERSION

'Byd bach iawn oedd byd y bobol farus. Ond roedd CAREDIGRWYDD wedi gwneud ei byd hi yn llawer mwy...a DYNA beth sy’n bwysig wedi’r cwbwl.’ Dilynwch anturiaethau anhygoel y Dywysoges Fîra sy’n darganfod fod bod yn farus yn gallu’ch arwain i drybini arswydus...a siocledaidd!Rhowch benrhyddid i ddychymyg y plentyn i ymgolli yn y stori afaelgar a chyffrous hon ac yn y darluniau dyfrlliw deniadol a swynol gan Aswitha Gunda.Gall plant o bob oed fwynhau y stori fytholwyrdd hon drosodd a throsodd a gallwch chwithau drafod y foeswers sydd ynddi hefo’r plantos. Mae’n addas i ysgolion a sefydliadau addysg o bob math i hybu pwysigrwydd cyfeillgarwch a charedigrwydd.